Almanya Tarihi Bilgiler

By , in Almanya Bilgi on .

Almanya Tarihi Bilgiler

Almanya’nın tarihi Roma İmparatorluğu dönemlerine dayanmaktadır. Cermenlerin Eski Roma İmparatorluğu dönemlerinde bir devlet kurmaları ile başlayan Almanya tarihi Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu adı altında 1806 yılına kadar sürmüştür.

Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu

Cermen kavimlerinin milattan önceki dönemlerden bu yana var olduğu tahmin edilmektedir. Bu kavimlerin milattan sonra 1. yüzyılda Almanya’dan çeşitli bölgelere doğru yayılarak Galyalılar Baltık ve Slav kabileleri ile ilişki içerisinde oldukları bilinmektedir. Yaşadıkları çeşitli savaşlar sonrasında ise Tuna ve Ren nehirleri arasında yerleştiler. Cermen İmparatorluğunun temelleri de bu yerleşim ile atılmış oldu.

Tarih sayfaları 962 yılını gösterdiğinde ünlü bir Cermen ailesi olarak tanınan Otto’lar tarafından tek bir çatı altında toplanan Saksonya Bavyera Loren ve Francoina yerleşim merkezleri ve anlaşma sağlanan düklerin bir araya gelmesi ile Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu kurulmuş oldu. Zaman içerisinde İtalya ve Burgonya Kutsal Roma Cermen İmparatorluğunun topraklarına katıldı. Fakat yapılan savaşlarda kazanılan topraklar kaybedildi. Bütün bu kayıplara rağmen imparatorluk sürekli yükseldi ve güçlenmeye devam etti.

Martin Luther King ve Otuz Yıl savaşları

Alman ülkesinin ciddi zararlar görmesini sağlayan otuz yıl savaşları din ve mezhep çatışmaları yüzünden meydana gelmişti. Martin Luther King o güne kadar hiç sorgulanmayan katolik kilisesinin kurallarını sorgulayarak kiliseye 95 maddeyi içeren sorular yöneltti. Bu sorular kilise tarafından öfke ile karşılandı ve Martin Luther King katolik kilisesinden aforoz edildi. Ancak King Papa tarafından kendisine verilen aforoz metnini herksin gözü önünde yakarak açıkça bu dini kabul etmediğini söylediğinde kendisini destekleyenler tarafından bir güç elde etti. Bu durum Martin Luther King taraftarları ve katolik mezhebine mensup olanlar arasında ciddi bir çatışmaya neden oldu. Bu savaşın yaraladığı Kutsal Cermen İmparatorluğunun yıkılışı ise Napolyon Savaşlarında yaşandı.

Almanya İmparatorluğu

Napolyon savaşları ile yıkılan Kutsal Cermen İmparatorluğunun ardından Avrupa’da yaşanan Rönesans ve reform hareketleri pek çok alandaki gelişmeyi beraberinde getirdi. Çöküşün ardından Cermen İmparatorluğunun yönetimi Avusturya’ya bırakılmıştı. Ancak Fransız İhtilalinde meydana çıkan Milliyetçilik akımı doğrultusunda şekillenen fikirler Alman gençlerinde kendi ülkelerini ilan etme ve özgürlük fikirlerini yaratmıştı. O dönemlerde gençlerin bu hareketi desteklemeleri ve bu hareketin renkleri olan siyah kırmızı ve sarı renkler Alman Bayrağının renklerini oluşturdu. Modern Almanya’nın temelleri 18 Ocak 1871 tarihinde Prusya tarafından yapılan düzenlemeler ile Versailles’ da atıldı.  Başkenti Berlin olarak belirlenen Almanya İmparatorluğunun haritasında Avusturya toprakları yoktu. Böylelikle Almanlar yeniden bağımsızlıklarına kavuşmuş oldular.

Avrupa’da gerçekleşen Sanayi Devrimi Almanya’nın da güçlenmesini sağladı ve sömürgecilik politikasını uygulayan ülkelere dahil oldu. Afrika topraklarını diğer ülkeler ile paylaşma sorunları 1. Dünya Savaşının çıkmasına neden oldu. Almanya da savaşa dahil olan ülkeler arasındaydı. Hilafetin Osmanlı İmparatorluğunda olması ve bu sayede savaşta Arapların desteğini almayı hedefleyen Almanya Osmanlı imparatorluğu ile işbirliği içerisinde 1. Dünya Savaşına katıldı. Fakat umduğu gibi sonuçlar elde edemedi ve savaşı kaybeden ülkeler arasında yer aldı.

Nazi Dönemi

Birinci Dünya Savaşında alınan yenilgi Nazizmin temellerini attı. Hitler tarafından demokratik temel hakların dahi ellerinden alındığı Alman halkı zor zamanlar yaşamaya başlamıştı. Hırslı bir karakter olan Hitler ülkenin sınırlarını genişletmek için İkinci Dünya Savaşı’na katıldı. Nazi döneminde yapılan soykırım ve girilen savaşlar 35 milyon insanın ölümüne neden oldu. Bu tablo günümüzde dahi Almanya tarihinde bir utanç tablosu olarak anılmaktadır. İkinci dünya savaşı sonrasında Doğu ve Batı olarak bölünen Almanya 90’lı yıllarda bugünkü şeklini aldı.